tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lirska narodna poezija

Mitološke lirske narodne pesme:

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Ove lirske narodne pesme ubrajamo u najstarije. Nastale u dalekoj prošlosti kad čovek nije mogao da objasni i spozna pojave u prirodi. U njima se govori o nastanku nebeskih tela. Sunce, Mesec i zvezde su personifikovani. tj. date su im osobine ljudskih bića. Sunce se ženi lepom devojkom i od nje postaje zvezda Danica (planeta Venera). Glavni likovi su natprirodna bića: vile, zmajevi, aždaje, anđeli i sl. Prema tome, vrlo su slične bajkama.

Vile

U južnoslovenskoj mitologiji ženska natprirodna bića, naklonjena ljudima. Zamišljane su kao izuzetno lepe devojke zlatnih kosa i sa krilima, odevene u duge, prozračne haljine i naoružane strelama. One žive daleko od ljudi, po planinama (planinkinje, zagorkinje), pokraj voda (vodarkinje, brodarkinje) ili u oblacima (oblakinje). Verovalo se da se rađaju iz rose, nekog cveća, kad pada kiša i greje sunce i kad se na nebu pojavljuje duga. Svoje dvorce, izuzetne lepote i raskoši, grade na oblacima.

VILA ZIDA GRAD

 • Grad gradila b'jela vila,
 • Ni na nebo, ni na zemlju
 • No na granu od oblaka;
 • Na grad gradi troja vrata:
 • Jedna vrata sva od zlata,
 • Druga vrata od bisera,
 • Treća vrata od škerleta.
 • Što su vrata suha zlata,
 • Na njih vila sina ženi;
 • Što su vrata od bisera,
 • Na njih vila kćer udava;
 • Što su vrata od škerleta.
 • Na njih vila sama sjedi,
 • Sama sjedi pogleduje,
 • Đe se munja s gromom igra,
 • A nevjesta s dva đevera;
 • Munja groma nadigrala,
 • Mila sestra oba brata,
 • A nevjesta dva đevera.

Tema ove pesme data je u naslovu: Vila zida grad, samo je mesto neobično - u oblaku. Kad pesnik kaže grad, on ne misli na današnje značenje ove reči kad grad označava mnogo ulica i višespratnica, nego misli na srednjovekovne gradove, dvorce, odnosno, zamkove. Dvor što ga gradi vila ima tri ulaza, troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta. Slike su gradacijski poređane prema važnosti, a sve tri nedvosmisleno ilustruju silno bogatstvo, što ga vila poseduje, a obični smrtnici samo mogu da sanjaju. Posebno je zanimljiv kraj pesme u kojem je slika nadmetanja između žene i muškarca, i u ovoj pesmi narodni pevač je na strani lepšeg pola. Naravno, u stvarnosti tog vremena, kad su ove pesme nastajale, žene su bile u nezavidnom položaju, pa je narodni stvaralac makar u mašti prizivao bolja i pravednija vremena za ženu, baš kao što je sanjao o sjaju i bogatstvu koje je svojstveno samo natprirodnim bićima, a čovek osuđen na težak i mukotrpan život.

Kako je postala zvezda Danica

Sunce se djevojkom ženi

 • Devojka je Suncu govorila:
 • "Jarko, Sunce, ljepša sam od tebe!
 • Ako li se tome ne vjeruješ,
 • Ti izađi na to ravno nebo,
 • Ja ću izić' za goru na vodu."
 • Kada jutro vedro osvanulo,
 • Izlazilo na nebo Sunašce,
 • A djevojka za goru na vodu.
 • Ugleda je lijepo Sunašce,
 • Ugleda je kroz jelovo granje.
 • Kol'ko se je ašik učinilo,
 • Tri put je se Sunce zaigralo,
 • Pa odvuče lijepu djevojku
 • Da je uzme sebi za ljubovcu.
 • Od nje posta zvijezda Danica.
*♥ ašik = zaljubiti se; ljubovca = žena

Da su vile otkup uzimale

 • Što se ono na istoku sjaše?
 • Ja l' je sunce, ja l' je jasan mjesec;
 • Ja l' Danica među zvjezdicama,
 • Ja l' su vile Maru ugrabile?
 • Nit' je sunce, nit' jasan mjesec,
 • Nit' Danica među zvjezdicama,
 • Već su vile Maru ugrabile.
 • Babo Maru na otkupe ište,
 • Al' su vile babu govorile:
 • "Da su vile otkup uzimale,
 • Svu bi goru zlatom pozlatile,
 • A konje bi srebrom potkovale."

*♥ babo = otac, tata U ovoj pesmi imamo neobičnu slovensku antitezu gde se u pitanju i poređenju daje tačan odgovor, što odudara od uobičajene forme ove stilske figure:

 • 1. pitanje,
 • 2. poređenje,
 • 3. negacija,
 • 4. tačan odgovor.

Sunce će sve ogrejati

 • Jarko Sunce na put polazaše,
 • Za njim mila majka pristajaše:
 • "Jarko Sunce, kud ćeš na konake,
 • Ko će tebi večericu dati,
 • Ko će tebi ložnicu sterati,
 • Ko će tebe rano probuditi
 • Da ogriješ zemlju i gradove,
 • A i onu malu sirotinju,
 • Golu, bosu i neopasanu."
 • "Ne brini se, moja mila majko,
 • U Boga ću biti na konaku.
 • Božja mati, večericu dati,
 • Božja mati, ložnicu sterati,
 • Božja mati, rano probuditi
 • Da ogrijem zemlju i gradove;
 • A i onu mlogu sirotinju,
 • Golu, bosu i neopasanu."

♥ konak = prenoćište; ložnica = postelja, mesto za spavanje; sterati = prostreti Dakle, kao što se iz ovih pesama vidi Suncu su date ljudske osobine: ženi se, zaljubljuje, putuje, spava, i ima majku. Istovremeno zapažamo da pesme obiluju upravnim govorom, što je još jedna karakteristika naše usmene (narodne) poezije, i lirske i epske. Na taj način junaci se približavaju slušaocu, i stvara se utisak da i oni sudeluju u zbivanjima, a dele i njihova osećanja.

Objašnjenje:

Pojmom skerlet (škerlet) označena je tkanina, najčešće crvene boje ukrašena dijamantima i zlatom.

 

Obredne lirske narodne pesme

 

Ljubavne lirske narodne pesme

 

Običajne lirske narodne pesme

 

Posleničke pesme

 

 

CONTACT