tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Borba za srpski jezik

Oslobodimo se turcizama

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada. (Vuk S. Karadžić)

Tuđe perje

U srpskom jeziku ima oko 8.000 turskih reči. Međutim, trenutno se koristi manje od 3.000, što je opet mnogo. To je posledica 450-goišnje okupacij. Koliko te ko porobio, najbolje se vidi iz toga koliko je svojih reči uneo u tvoj maternji jezik. Nekih od tih reči nikad se nećemo osloboditi jer su ušle u naše vene, a nemamo ni odgovarajuću srpsku reč. No, problem je i onda kad imamo svoju reč i dalje se turčimo. Tako, na primer imamo naše lepe reči: susedstvo, susedi i susedice, a i dalje rabimo turcizme: komšiluk, komšije i komšinice. Naravno, nije kriv samo narod - nego naša javna glasila koja bi trebalo da štite naš jezik. Međutim, RTS snimi seriju "Komšije", a narod gleda i upija; predsednik države hoće da ima dobre odnose sa komšijama i da ne nabrajam.

Ovde nudim rečnik turcizama za koje imamo svoje reči da skromnoj manjini pokazem put ka oslobođenju.

TurcizmiSrpske reči
avlija dvorište
adetobičaj
(h)ajde, (h)ajdemo idi, idemo
(h)ajdukodmetnik (razbojnik)
akrep škorpija
ambaržitnica
(h)aps, (h)apsitizatvor, zatvoriti
atarpodručje
avetstrašilo, prikaza
babastarmajka
badavabesplatno
bajatustajao
balvandeblo, trupac
bajrak (barjak) zastava
basamakstepenik
baštovan vrtlar, gradinar
baštavrt, njiva, gradina
bekrijapijanica, pijandura
belajnesreća, neprilika
berber, berberinbrica
berićetan koristan, srećan, plodan, unosan
bešika1.kolevka, 2. mehur (gde se sakuplja mokraća)
tazesveže
busija zaseda

Sledeća: 2, 3, 4

Kritički osvrt

Turcizmi: (h)ajde, (h)ajdemo

To su oblici imperativa, koje mnogo rabe naši sportisti, navijači, i, naravno, javna glasila. Pa, pobogu Srbi, zašto hajde (to je oblik za one "pismenije" i ajde za nepismene) kad imamo naš imperativ: idi, idemo?

 

 

CONTACT