tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika za sedmi razred

Autor: Petar Jokić

Šifra - - - novembar, 2011. grupa A

 • 1.
 • Braća su spremila Miri doručak; na stolu su bili: puter, džem, sveže kifle, pa čak i vaza s prolećnim cvećem.
 • Imenice upotrebljene u navedenoj rečenici razvrstaj i – u obliku nominativa – upiši u sledeću tabelu:
 • vlastite imenice: Mira 0,5 p
 • zajedničke imenice: doručak, sto, kifla, vaza 0,5 p
 • gradivne imenice: puter, džem 0,5 p
 • zbirne imenice: braća, cveće 0,5 p
 • ukupno 2 poena
 • 2.
 • Prošle godine majstor Mile je izgradio novu kuću.
 • Napiši rečenične članove upotrebljene u navedenoj rečenici:
 • subjekat: majstor Mile 0,5 p
 • predikat: je izgradio 0,5 p
 • objekat: novu kuću0,5 p
 • priloška odredba: Prošle godine 0,5 p
 • ukupno 2 poena
 • 3.
 • Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice:
 • a) Marko se nisakim ne druži.
 • b) Marko se sa nikim ne druži.
 • v) Marko se ni sa kim ne druži. Zaokruži V
 • (Za tačan odgovor 1 poen)
 • 4.
 • Odredi rod, broj i padež podvučene reči:
 • Okrenuo se oko sebe i brzim korakom otišao prema vratima.
 • Rod:srednji broj množina padež dativ
 • (Sve tačno 1 poen)
 • 5.
 • U sledećim stihovima D. Radovića podvuci sve reči koje islustruju pojavu nepostojanog A:
 • Ima jedna mudrost stara,
 • drevna kao piramida,
 • što je tanko, to se para,
 • ili para, ili kida. Podvuci: jedna, tanko
 • (Sve tačno 1 poen)
 • 6.
 • Napiši komparative prideva LEP, BESAN i DOBAR:
 • LEP – komparativ: lepši0,5 p
 • BESAN – komparativ: bešnji 0,5 p
 • DOBAR – komparativ: bolji0,5 p
 • ukupno 2 poena
 • 7.
 • Sledeću rečenicu dopuni oblicima aorista 1. lica jednine od glagola SETITI SE, OTRČATI i NAĆI:
 • Tek kada sam bio na autobuskoj stanici (setiti se) setih se
 • da sam zaboravio
 • karte za bioskop, brzo (otrčati) otrčah
 • kući i, srećom, (naći) nađoh ih
 • u školskoj torbi.
 • (Potpuno tačan odgovor 3 poena)
 • 8.
 • Navedi vrstu rime koja je zastupljena u pesmi "Podne" Jovana Dučića:
 • «Nad ostrvom punim čempresa i bora,
 • Mlado, krupno sunce pržii, puno plama;
 • I trepti nad šumom i nad obalama
 • Slan i modar miris proletnjega mora» obgrljena1 poen
 • 9.
 • Odredi stilsku figuru u sledećem stihu:
 • "...Livada kraj reke sanja..." personifikacija 1 poen
 • 10.
 • a) ukrainski, ruski, beloruski, bugarski
 • Podvuci naziv jezika koji ne pripada istočnoslovenskoj grupi jezika! bugarski

Test iz srpskog jezika za sedmi razred

Šifra - - - - - novembar, 2011. grupa B

 • 1.
 • Braća su spremila Miri doručak; na stolu su bili: puter, džem, sveže kifle, pa čak i vaza s prolećnim cvećem.
 • Imenice upotrebljene u navedenoj rečenici razvrstaj i – u obliku nominativa - upiši u sledeću tabelu:
 • vlastite imenice: Mira 0,5 p
 • zajedničke imenice: doručak, sto, kifla, vaza 0,5 p
 • gradivne imenice: puter, džem 0,5 p
 • zbirne imenice: braća, cveće 0,5 p
 • ukupno 2 poena
 • 2.
 • Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećernu trsku.
 • Napiši rečenične članove upotrebljene u navedenoj rečenici:
 • subjekat: drevni Indijci- 0,5 p
 • predikat: su uzgajali 0,5 p
 • objekat: šećernu trsku 0,5 p
 • priloška odredba: Pre pet hiljada godina 0,5 p
 • ukupno 2 poena
 • 3.
 • Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice:
 • a) Ko god ga je video kako vaja zna da on takoreći niodčega ume da načini skulpturu.
 • b) Ko god ga je video kako vaja zna da on takoreći od ničega ume na načini skulpturu.
 • v) Ko god ga je video kako vaja, zna da on takoreći ni od čega ume da načini skulpturu.
 • Zaokruži V(Za tačan odgovor 1 poen)
 • 4.
 • Odredi rod, broj i padež podvučene reči:
 • Okrenuo se oko sebe i brzim korakom otišao prema deci.
 • Rod srednji broj množina padež dativ
 • (Sve tačno 1 poen)
 • 5.
 • U sledećim stihovima D. Radovića podvuci sve reči koje islustruju pojavu
 • nepostojanog A:
 • Ima jedna mudrost stara,
 • drevna kao piramida,
 • što je tanko, to se para,
 • ili para, ili kida.
 • Podvuci: jedna, drevna, tanko(Sve tačno 1 poen)
 • 6.
 • Napiši komparative prideva REDAK, VISOK i GUST:
 • REDAK – komparativ: ređi 0,5 p
 • VISOK – komparativ: viši 1 p
 • GUST – komparativ: gušći 0,5 p
 • ukupno 2 poena
 • 7.
 • Sledeću rečenicu dopuni oblicima aorista 1. lica jednine od glagola SETITI SE, OTRČATI i NAĆI:
 • Tek kada sam bio na autobuskoj stanici
 • setih se da sam zaboravio karte za bioskop, brzo otrčah kući i, srećom, nađoh ih u školskoj torbi.
 • (Potpuno tačan odgovor 3 poena)
 • 8.
 • Navedi vrstu rime koja je zastupljena u pesmi "Ratar" Veljka Petrovića:
 • "Žuljave ruke odmara na plugu.
 • Duboko diše, i kao da dremlje.
 • A vetar, ćuhom brobuđene zemlje
 • Nadojen, trese sedu vlas mu dugu" obgrljena 1 poen
 • 9.
 • Odredi stilsku figuru u sedećim stihovima:
 • "...Odjednom bukne celi svemir
 • Kao najslađa vanila" poređenje 1 poen
 • 10.
 • a) slovenački, srpski, makedonski, poljski, bugarski
 • Podvuci naziv jezika koji ne pripada južnoslovenskoj grupi jezika! Podvuci poljski
 • (Za tačan odgovor 1 poen)

Ocene:

 • Za 0 - 4 nedovoljan (1)
 • Od 5 - 7 dovoljan (2)
 • Od 8 - 10 dobar (3)
 • Od 11 - 13 vr. dobar (4)
 • Za 14 i 15 odličan (5)

 

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred

 

Test iz pravopisa

 

Test iz gramatike za sedmi razred

 

Suprotne rečenice

 

Imeničke i pridevske zamenice

 

 

CONTACT