tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

OŠ «Vuk Karadžić»

Šabac, I.O. M. Pričinović

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred

Šifra - - - -februar, 2011.

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Red. br.

ZADACI

Poeni

1.

Koja glasovna promena je izvršena u augmentativu imenice ZEC?.

Odgovor: prva palatalizacija

1
2.

Od koje glaovne promene se odstupa u primeru BOLNICA?

Odgovor: prelaz L u O

1
3.

Podvuci sufikse (tvorbene nastavake) u sledećim rečima:

PEVAČ, JAGNJEŠCE, GLEDAOCI

Rešenje: Ač, ENCE, OCI

1
4.

Odredi sledeće glagole prema glagolskom vidu:

Ući svršen voleti nesvršenizaći svršen

1
5.

Napiši nazive podvučenih glagolskih oblika:

Donesite sveske! imperativ

Ako budeš znao, dobićeš peticu potencijal

Ide putem skačući gl. prilog sadašnji

1
6.

Napiši koja glasovna promena se javlja u deminutivu imenice KRUG?

Odgovor: prva palatalizacija

1
7.

Odredi vrste podvučenih reči u primeru

Sa mnom, pak, nemoj se šaliti:

а) sa: predlog

b) pak: rečca

c) nemoj: glagol

d) se: povratna zamenica

1
8.

Rečenica: Knjige se mnogo čitaju po svojoj osobenosti je:

A) pasivna,

B)nepotpuna,

C) bezlična,

D) željna

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora!

Zaokruži A

1
9.

U sledećoj složenoj rečenici uspravnom crtom obeleži granicu između predikatskih rečenica i podvuci zavisne rečenice:

Vratio sam se da uzmem knjigu koju sam zaboravio

Rešenje: Vratio sam se/ da uzmem knjigu/ koju sam zaboravio.

1
10.

Reči: AVLIJA, PENDŽER, JASTUK u srpski jezik su ušle iz turskog jezika i zato se nazivaju turcizmi.

Popuni prazna polja tačnim odgovorima

1
11.

Akcentuj sledeće reči:

Bog, pod (predlog), pod (imenica), luk (povrće), grad (led), grad (naselje).

Rešenje: Bȏg (imenica) dugosilazni ^, pod (predlog), kratkosilazni: \\, pȏd (imenica) dugosilazni: ^, luk (povrće), kratkosilazni: \\, luk (oružje) dugosilazni: ^, grad (led), kratkosilazni: \\, grad (naselje) dugosilazni: ^

1
12.

Prepiši pisanim slovima sledeću rečenicu i ispravi četiri greške:

Reko sam da bi mogli i nas dvoica da se podpišemo.

Rešenje: Rekao sam da bismo mogli i nas dvojica da se potpišemo.

1
13.

Napiši koja stilska figura se javlja u sledećoj rečenici

Bele koke ispod strehe vire.

To je metafora

1
14.

Podvučen objekat zameni zavisnom rečenicom, a da se smisao ne izgubi

Gledam dečiju igru.

Rešenje: Kako se deca igraju

1
15.

U primeru Rekao sam vam da se u selu plaše vukova. Precizno odredi funkciju podvučenih reči:

a) vam nepravi objekat

b) u selu priloška odredba mesta

vukova. nepravi objekat

1
16.

U sledećoj rečenici podvuci gramatički subjekat:

Naš brod izgradili su radnici iz Beograda.

Rešenje: radnici iz Beograda

1

Napomena

Ako hoćeš da vidiš rešenja, pređi levim klikom miša zadatke kao da kopiraš!

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za šesti razred

 

Orlovi rano lete

 

Test iz pravopisa

 

Test iz gramatike za sedmi razred

 

Imeničke i pridevske zamenice

 

 

CONTACT