tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: vrste reči

Uzvici

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta su uzvici?

Uzvici su glasovi ili skupine glasova koji služe da iskažu lična osećanja i raspoloženja govornog lica. U rečenici se obavezno odvajaju zapetom (zarezom) ili uzvičnikom, jer nemaju funkciju rečeničnog člana. Jedan isti uzvik može imati različita značenja, često suprotna.

Na primer:

Joj, što je lepa devojka! - (oduševljenje).

Joj, ubode me šestarom. - (bol).

Ah, izgubismo utakmicu. (razočarenje).

Ah, dobrog li vina popismo. (oduševljenje).

Ah, moj doro, dobri doro. - (slaganje).

Uzvici EJ i OJ

služe za dozivanje i obraćanje pažnje.

Primeri:

Ej, Marko, dođi da pijemo vino.

Oj, Srbijo među ljudima na njivama,

Oj, Srbijo među pesmama, među stadima,

Oj, Srbijo, pesmo među narodima.

Uzvici za teranje i vabljenje životinja

Pis, maco!

kokoške!

Ajs, šaronja!

Mac, mac, maco!

Kuc, kuc, kuco!

Šibe, kuco!

Toke, toke, kokoške!

Pejs krmačo! itd.

Onomatopejski uzvici

Ovi uzvici podražavaju glasove u prirodi i tako grade stilsku figuru ONOMATOPEJU.

Primeri:

To su uzvici tipa:

kvrc, tras, bum, fiju i sl. Ovi uzvici mogu biti osnova za građenje pravih reči (imenica i glagola). Tako od uzvika fiju gradimo glagol fijukati. FIJUČE vetar. Od uzvika kvrc gradimo glagol kvrcnuti:

Primer:

Naš televizor malo, malo, pa kvrcka.

 

Imenice

 

Zamenice

 

Pridevi

 

Brojevi

 

Glagol

 

Predlozi

 

Prilozi

 

Rečce

 

 

CONTACT