tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Panorama

tabanovic.com

Autor: Ivo Andrić

Književni rod: epika

Književna vrsta: pripovetka;

Tema: Kako se đak Ivo Andrić zaneo novom zabavom, pa zanemario realan život.

Ideja (poruka): Nije zdravo sve svoje slobodno vreme potrošiti na jednu vrstu zabave (danas Facebook) kolikogod nam se učinila primamljiva.

Interpretacija:

Iz današnje perspektive teško je shvatiti kako se mladi Andrić, učenik trećeg razreda gimnazije, danas VII razred osnovne škole, zaluđivao gledajući slike svetskih gradova i neobičnih predela. Da bismo to razumeli, valja reći da se radnja ove pripovetke odvija u Sarajevu u vreme Austro-Ugarske okupacije. Priča počinje kad u grad dođe neobična prodavnica pod zvučnim naslovom Panorama svijeta. Za nešto kovanog novca u ovoj radnji moglo se zakupiti sedište i na posebnom ekranu gledati slike svetskih gradova i pejzaža. Kao svaka novina, ova atrakcija, u početku privukla je znatan broj gledalaca. Međutim, niko od njih nije bio tako impresioniran do ludila kao mali Ivo. Vreme van "panorame" provodio je tako što je gradeći virtualni svet od viđenih slika uranjao u njega, zanemarivši realni svet oko sebe. Zbog toga popustio je u školi i zabrinuo majku. Jedanput je u "panoramu" otišao sa svojim najboljim drugom Lazarom i tom prilikom doživeo grdno razočarenje kad je Laza, posle prvog kruga slika, ustao i rekao da to nije ništa, naglašavajući da ne vredi uloženog novca. Ivi je trebalo dosta vremena da Lazinu "uvredu", rđav sud o "panorami" - preboli. Dugo, još dugo, pošto je "panorama" zbog bankrotstva odselila, Andrić je sanjario oživljavajući neme likove sa ekrana. U mašti je gledao kako devojčica iz Ria de Ženeira raste, kako joj stare roditelji, kako joj umire prvo otac, a onda i majka. Danas, deci ovog veka, što se zaluđuju besplatnim video-igricama, bliži je mali Ivo nego Lazar. Izbor je vaš, a odluka teška.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

 

Kula

 

Prozor

 

Deca

 

Knjiga

 

O piscu - ovde

 

 

CONTACT