tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Сугласници по месту творбе

Аутор: Петар Јокић, наставник

Сугласници по месту творбе деле се на предњонепчане, задњонепчане, зубне, надзубнe, уснене и сливене сугласнике (африкате).

Предњонепчани су:

Ч, Ђ, Ж, Ш, Њ, Ћ, Љ, Ј, Џ. (Плаво су обележени гласници / сонанти). Има их девет и није их лако појединачно запамтити, па ћемо се и овде послужити поштапалицом: Чича Ђорђе Једе Џем, Његова Ћерка Љиљана Жваће Шљиве.

Задњонепчани су:

К, Г и Х. Има их само три, и није их тешко запатити.

Зубни су:

Ц, З, Т, С, Д - Има их пет. Лакше их памтимо овако: Црвена Звезда Т ренира Сваки Дан. (Узалуд, рећи ће партизановци, али није лоше да и они ову реченицу науче и лакше открију зубне сугласнике).

Уснени су:

М, Б, П, Ф, В.(Плави гласници, црвени сугласници). Има их пет, а лакше их памтимо овако: Моја Бака Преде Фину Вуну. (У грађењу Ф и В суделују и зуби, па се они још зову УСНЕНО-ЗУБНИ).

Надзубни су

Р, Л и Н. Сва три су гласници. Рода Лети Небом.

АФРИКАТЕ (Сливени сугласници):

По месту творбе африкате су сви, осим зубног Ц, предњонепчани сливени сугласници, настали стапањем два гласа. Има их пет: Ћ, Ч, Џ, Ц и Ђ. Лакше их памтимо овако: Ћосо Части Џинове Царским Ђаконијама. Ево како настају: Ако брзо изговорите ТС, добићете Ц, слично је и са изговором Џ (ДЖ) за Џ, ДЈ за Ђ и ТЈ (меко за Ћ и тврдо за Ч

Suglasnici po mestu tvorbe

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Suglasnici po mestu tvorbe dele se na prednjonepčane, zadnjonepčane, zubne, nadzubne, usnene i slivene suglasnike (afrikate).

Prednjonepčani su:

Č, Đ, Ž, Š, Nj, Ć, Lj, J, Dž. (Plavo su obeleženi glasnici / sonanti). Ima ih devet i nije ih lako pojedinačno zapamtiti, pa ćemo se i ovde poslužiti poštapalicom: Čiča Đorđe Jedeem, Njegova Ćerka Ljiljana Žvaće Šljive.

Zadnjonepčani su

K, G i H. Ima ih samo tri, i nije ih teško zapatiti.

Zubni su:

C, Z, T, S, D - Ima ihpet. Lakše ih pamtimo ovako: Crvena Zvezda Trenira Svaki Dan. (Uzalud, reći će partizanovci, ali nije loše da i oni ovu rečenicu nauče i lakše otkriju zubne suglasnike).

Usneni su:

M, B, P, F, V.(Plavi glasnici, crveni suglasnici). Ima ih pet, a lakše ih pamtimo ovako: Moja Baka Prede Finu Vunu. (U građenju F i V sudeluju i zubi, pa se oni još zovu USNENO-ZUBNI).

Nadzubni su

R, L i N. Sva tri su glasnici. Roda Leti Nebom.

AFRIKATE (Sliveni suglasnici):

Po mestu tvorbe afrikate su svi, osim zubnog C, prednjonepčani sliveni suglasnici, nastali stapanjem dva glasa. Ima ih pet: Ć, Č, Dž, C i Đ. Lakše ih pamtimo ovako: Ćoso Časti inove Carskim Đakonijama. Evo kako nastaju: Ako brzo izgovorite TS, dobićete C, slično je i sa izgovorom za Dž, DJ za Đ i TJ (meko za Ć i tvrdo za Č

Šta su glasnici?

 

Jednačenje suglasnika po zvučnosti

 

 

CONTACT