tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Upustvo za početnike

Scenario za interaktivni čas srpskog jezika u šestom razredu

Autor: Petar Jokić, nastavnik

TEMA: Džek London: „Glas divljine“

 • Nastavnik: Petar Jokić
 • Tip časa: obrada
 • Metod rada: razgovor
 • Oblik rada: grupni
 • Učesnici: učenici šestog razreda i nastavnik srpskog jezika
 • Vreme: školski čas (oko 45 minuta)
 • Ciljevi časa:
 • 1. Negovanje kulture izražavanja.
 • 2. Da učenici provere stepen svog razumevanja pročitanog romana.
 • 3. Razvijanje sposobnosti za kritičko rasuđivanje i raspravljanje.
 • 4. Negovanje ljubavi prema životinjama.
 • 5. Da učenici otkriju negativne i pozitivne osobine likova u romanu.
 • Napomena: Interaktivni čas se izvodi nakon toga što su učenici pročitali roman i dobili odgovarajuća pitanja za njegovu analizu. To je uslov da bi se ovaj čas mogao realizovati.
 • Tok časa:
 • Korak 1. Podela učenika na grupe (5 minuta)
 • Pet grupa od tri učenika
 • Korak 2. Rad po grupama (15 minuta)
 • Predstavnici grupa izvlače listiće sa ispisanim zadacima i pitanjima:
 • Napomena: Grupe su formirane tako da obavezno imaju bar jednog boljeg učenika, koji može, a ne mora biti vođa grupe.
 • 1. grupa: osnovni podaci o piscu; kako se Bak oseća u novoj sredini?
 • 2. grupa: fabula romana (kratak sadržaj)
 • 3. grupa: glavni likovi (pas Bak i tragač za zlatom Tornton); šta je Bak doživeo u prvim susretima sa ljudima i psima u divljini?
 • Kako je Tornton postupao sa psima? Zbog čega je Bak zavoleo ovog naizgled grubog čoveka?
 • 4. grupa: sporedni likovi ( Fransoa, Hal, Čarls i Mercedes); kako se Bak snalazi u različitim situacijama? Kakve je podvige Bak izvršio i kakvu je nagradu doneo gospodaru koga je najviše voleo?
 • 5. Jezičko-stilska sredstva; koja se iskonska životinjska crta ispoljila u Bakovoj prirodi u uslovima slobodnog života
 • Učenici po grupama na posebnom listu uz dogovor i saglasnost svih članova ispisuju odgovore na postavljena pitanja.
 • Korak 3. Prezentacija radova (15 minuta)
 • Po završetku rada vođa svake grupe čita referat o zadanim pitanjima.
 • Istovremeno članovi drugih grupa pažljivo slušaju i postavljaju dodatna pitanja
 • Korak 4. Ocenjivanje (10 minuta). Pošto saslušaju svih pet referata, svi učenici učestvuju u „ocenjivanju“ tako što argumentovano potvrđuju ili osporavaju pojedine delove prezentacije ili nju u celini.

 

CONTACT