tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Naučite pjesan

tabanovic.com

Autor: Miodrad Pavlović

Književni rod: lirika

Književna vrsta: lirska pesma

Tema: Kako pobediti zlo

Ideja (poruka): Naučite pesmu

Naučite pjesan

Kroz kakva društva treba još proći,

kroz kakve ljudske vidike,

kroz zlohodnike, pauke-vojnike,

kroz šume pošasnika,

kroz uši doušnika,

treba još ići uz rame dvoličnika,

s napasnikom oblačiti samure,

s carinikom zavlačiti ruke u mošnje,

gledati pandure kako biju po kičmi!

Svuda se digli borci protiv otkrovenja

i jašu velike konje, vrebaju krv,

zasedaju pravednike i svakog ko se javi

između čoveka i Boga, na brvnu.

Kuda će oni što se klone zveri?

 

Branite se! Naučite pesmu!

Uđite kroz gusle u mramorno oko,

pevajte, orite se, pojte

i stojte mirno kad se začuje pitanje

ko će među vama da zatvori vrata

slavoslovite dok se hramu ne probije teme,

stakleni prozor nek se obrati moru

dok ne proklija sinje srce,

žamorite, žuborite, romorite,

neka vas nađe svetlo kao srp svoje snoplje,

kao što mučenička krv nađe svoje koplje,

uskliknite, utrojte, uzhvalite,

dok se i lobanji ne otvori gornji vid

i pesma ne pokulja na sljeme,

popevajte, koledajte

usred ovog rata koji sećanje briše

naučite pjesan, to je izbavljenje!

Analiza pesme

"Naučite pjesan" objavljena je u pesničkoj zbirci Miodraga Pavlovića "Svetli i tamni praznici"

Pesma se sastoji iz dve celine. U prvom delu pesnik se obraća čitaocima koje lirski subjekt doživljava kao sapatnike. Pita ih zašto su se pokorili stihiji i ućutali; "Kroz kakva društva treba još proći? Vlast i društveni sistemi se menjaju, a narod trpi i ćuti.

Ko se sve urotio protiv običnog čoveka-građanina? Doušnici, panduri, carinici... "Svuda se digli borci protiv otkrovenja" (čitaj slobode).

U drugom delu pesme, pesnik daje moguće rešenje: "

Branite se! Naučite pesmu!" Odnosno, spas vidi u znanju, kulturi i umetnosti i poručuje:

Uđite kroz gusle u mramorno oko, odnosno, postanite slavni, duhom besmrtni kao oni što su na večnoj straži u parkovima i trgovima čija su poprsja isklesana u kamenu ili izlivena u bronzi.

Pevajte, orite se, pojte

i stojte mirno kad se začuje pitanje

ko će među vama da zatvori vrata

slavoslovite dok se hramu ne probije teme,

stakleni prozor nek se obrati moru

dok ne proklija sinje srce,

žamorite, žuborite, romorite,

...naučite pjesan, to je izbavljenje!

U našem dugom i bogatom usmenom predanju pesma je bila isto što i knjiga. Njome se beležila istorija, čuvalo znanje, opevali se podvizi, opisivala vremena, mesta i ljudi. Njome su se prenosile poruke i delila osećanja. Pesmom se tugovalo, ali i prkosilo i pozivalo na otpor. Pesmom se pamtilo.

Ova pesma pomalo asocira na početak Svetosavske himne: "Uskliknimo s ljubavlju, Svetitelju Savi!"

Život, međutim, demantuje pesnika. Danas kao nekad lepo žive doušnici, carinici i fariseji. Čast, znanje i umetnost nisu na ceni.

Ako bih bio iskren, rekao bih da je ova pesma démodé, zbog arhaizama u stihu i akcenta na guslama. Poruka "Naučite pjesan" može se tumačiti da se učimo na ostavštini slavnih predaka; da znanje pobeđuje, ali nažalost, danas folk-pevači/ce više zarađuju od naučnika, lekara, profesora, inženjera... Pa, nučite da se razgolićite uz bilo koju pesmu!

Pesnik je jedino u pravu: Vlast i društveni sistemi se menjaju, a narod trpi i ćuti, ili masovno aplaudira despotima (gospodarima).

Jezik i stil

Stih i rima ove pesme ne uklapaju se u postojeće normative. Pesnik koristi arhaizme: pojte, romorite, pjesan sa ciljem da nas vrati u duboku prošlost i naglasi da nas je pesma održala u burnim vremenima, pa će nas ona i danas spasiti. Dosetih se i Dositejeve poruke: "Knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce"

U uvodnom delu pesme javlja se stilska figura anafora (ponavaljanje istih reči na početku svakog stiha). Sledi niz metafora i aluzija na biblijske konjanike Apokalipse: "i jašu velike konje, vrebaju krv," te poređenja: "neka vas nađe svetlo kao srp svoje snoplje" itd.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

O pesniku

Rođen je 1928. u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je završio u Beogradu, kao i Medicinski fakultet koji je studirao u periodu 1947-1954. On je pesnik, pripovedač, esejista, dramski pisac, prevodilac i antologičar. 1952. je objavio svoju prvu zbirku pesama pod nazivom „87 pesama“. Ova zbirka pesama se smatra prekretnicom u novijoj srpskoj poeziji i ona je u potpunosti opredelila dalji životni put Miodraga Pavlovića. Umro je u Tutlingenu 17. avgusta 2014.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

 

 

Lektira - ovde

CONTACT