tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

FAUST

Autor: Johan Volfgang Gete

tabanovic.com

Književni rod: drama

Književna vrsta: spev - tragedija

Tema: Faust pokušava da izbegne ekstremni racionalizam svog akademskog života. Udružuje se s Đavolom, koji mu omogućava da zavede mladu devojku Gretu

Ideja (poruka): Obrni, okreni titula: doktor, magistar, profesor malo vredi ako s Đavolom nisi u sprezi

Fabula

PRVI DEO

POSVETA

U posveti pesnik govori da se opet vraća likovima iz mladosti.

Vi donosite slike vedrih dana

PREDIGRA U POZORIŠTU

Upravnik. Pozorišni pesnik. Komičar.

U predigri u pozorištu dat je pogled na pozorište iz perspektive upravnika, pesnika i komičara.

Upravnik smatra da komad mora da se svidi svima i da mu obezbedi uspeh kod naroda. Pesnik brani dostojanstvo poezije i tvrdi da umetnost stoji iznad prirode i običnog života. Glumac ima posredničku ulogu između prizemnog tumačenja uloge i uzvišenog tumačenja pesnika. Komičar kaže da je važna poezija, ali mora biti pristupačna svima.

PROLOG NA NEBU

Gospod. Nebeske vojske. Potom Mefistofeles. Tri arhanđela izlaze napred.

Arhanđeli: Rafail, Garvrilo i Mihailo slave Božje delo. Sunce sja, Zemlja se vrti, hučne oluje se bore nad kopnom.

SVA TROJICA

Taj prizor tvoje sluge snaži,

jer smislom nisi nikom znan,

sva dela su ti puna draži

i divna k'o u prvi dan

Potom na scenu stupa đavo MEFISTOFELES, koji se obraća Bogu

Ja ništa ne znam reći o suncu i vasioni;

vidim jedino ljude i kako se pate oni.

...Ljudi se muče ko kukavci sinji,

pa čak ni Đavo više ne mari da ih kinji.

Bog ga pita: - Poznaješ Fausta, slugu moga? Mefisto kaže da ga zna i nudi Bogu opkladu da će Fausta navesti na zlo. Pominje rođaku zmiju, aludirajući na biblijsku priču u kojoj je zmija dala Evi jabuku saznanja.

PRVI DEO TRAGEDIJE

NOĆ

U sobi Faust sedi nemirno na stolici za pultom. Okružen knjigama žali se da je i pored toga što je doktor nauka i veoma pametan, saznao koliko je ograničen u ljudskom saznanju i ne može da prodre u tajnu šta je sa one strane beskraja.

Javlja mu se Duh Zemlje i kaže mu da je smisao života na ovoj paneti u stalnom procesu nastajanja i nestajanja. Faust se u prvi mah ne slaže.

Dolazi Vagner, Faustov prijatelj i njih dvojica ćaskaju o nauci dugo. Vagner kaže da bi ga rado slušao još, al' sutra je Vaskrs, pa ide na počinak. Kad ostane sam, Fausta more crne misli.

Bogolik nisam! U srca dubini

znam: kao crv sam koji po tlu plazi

i koga, dok se hrani u prašini,

prolaznikova noga zgazi.

Htedne ispiti otrov, al' u tom času čuje zvonjavu uskršnjih zvona, hor anđela peva o vaskrsu Hrista i to ga odvlači od samoubistva.

PRED GRADSKOM KAPIJOM

Građani raznih zanimanja izlaze u šetnju.

Vašar je. Običan svet raduje se zemaljskim čarima: pivu, susretima devojaka i momaka. Faust sa prijateljom Vagnerom šeta i priča mu da ga interesuje nastanak sveta i svemira. Sledi ih pas.

Pas se transformiše u Đavola

MEFISTOFELES:

Pa ipak neko one noći

napitak smeđi nije popio.

Posle kraće rasprave. Faust pristane da krvlju potpiše ugovor s Đavlom. MEFISTOFELES će učinit sve što Faust želi dok je ovde na Zemlji, а zauzvrat će Faust služiti u paklu njemu. Kad Faust ode, na sceni su Mefisto i student, koji se dvoumi šta da studira: pravo, bogosloviju ili medicinu. Mefisto mu iznosi loše strane sve tri nauke. Ipak, medicina je dobra kad doktoru dođu žene

Najpre im titula mora uliti poverenje

kako veština vaša sve druge nadvišava;

čim uđete, vi svako pipnite ispupčenje,

okolo kojih drugi odavno obigrava;

pulsić im lepo pritiskati znajte,

smešite im se lukavo-obesno

i poglede im vatrene bacajte,

pa tada nek vam pođe ruka

slobodno oko njinog vitkog struka

da vdi nije li im ispod steznika tesno.

AUERBAHOV PODRUM U LAJPCIGU

Pijanka vesele družine.

U pivnici ljudi piju, pevaju i šale zbivaju. Ulaze Faust i Menfisto.

MEFISTOFELES:

Najpre te moram, kao dobrog đaka,

uvesti u društvo veseljaka,

Da vidiš kako se živeti može lako.

Praznuje svakog dana ta bratija ovako

Mefisto izvodi čaroliju. Buši rupe na stolu. Meštani piju vino po želji, a onda im iz usta sukne plamen žeženi. Oni su besni, al' u čudu vide da Đavola i Fausta nema.

VEŠTIČINA KUHINjA

Faust u veštičinoj kuhinji ispija čarobni napitak za podmlađivanje. Starac od 60 leta, pretvara se u mladog čoveka sa 30 leta. Tad u ogledalu spazi lik mlade žene.

Najlepši lik od ženskih svih lepota!

Zar Bog toliko lepom stvori ženu?

Zar zbilja u tom telu opruženu

vidim suštinu nebeskih svih divota?

Zar se ovako nešto na zemlji može naći?

Na povratku sretne lepu Margaretu. Udvara joj se, a ona ga odbija. Đavo ga teši, jer je mala na ispovesti kod popa bila i još je bezgrešna.

Mefisto ode

VEČE

Mala čista soba. Margareta plete kike i obmotava ih oko glave.

Margareta je očarana susretom na ulici, u njenim je mislima naočit gospodin i njegovo držanje, ali i svest o sopstvenom mestu u društvu.

MARGARETA:

Da mogu znati ko li je onaj bio

gospodin danas što me pozdravio!

U međuvremenu Đavo neopaženo stavlja škrinu s nakitom u Margaretin ormar. Ona otvara ormar i nađe kutiju s nakitom. Čudi se otkud to.

(Kiti se i staje pred ogledalo).

Eh, da su bar oboci moji!

Kako to odmah ceo izgled menja!

ŠETALIŠTE

Faust ide gore-dole potonuo u misli. Približava mu se Mefisto

Đavo priča Faustu kako je Gretina majka nagovorila ćerku da skrinju s nakitom pokloni crkvi. Pop se oduševio.

"...jedino crkva, gospo i gospođice draga,

može da svari nezakonita blaga."

Gete ovde ismejava pohlepu crkve

SUSETKINA KUĆA

MARTA (sama):

Marta, Gretina susetka, jadikuje za nestalim mužem. Dolazi Greta i kaže da je opet našla skrinju sa nakitom. Marta je savetuje da o tome više ne govori svojoj majci. Pojavljuje se Mefisto, pozdravlja dame i Marti saopšti da joj je muž mrtav. Marta kuka, ali kad joj Đavo kaže da je u Napulju ljubavnicu imao, ona besni. Međutim, traži potvdu da joj je muž umro. Mefisto obeća da će to potvrditi dva svedoka.

ULICA

Faust. Mefistofeles.

Mefisto uverava Fausta da će Greta njegova biti, samo treba da s njim posvedoči da je Martin muž mrtav. Faust se nećka, a onda mu Mefisto reče da mu to neće prvi put biti i navede sve slučajeve kad se Faust lažno kleo.

BAŠTA

Margareta, držeći Fausta pod ruku, Marta i Mefisto šetaju po bašti.

Faust se udvara Greti. Ona mu priča da ima brata vojnika i strogu bolesnu majku, a sestruje izgubila i za njom još uvek pati. Istovremeno, Đavo se udvara Marti. Greta uzbere cvet bele rade. Kida latice i šapuće: "voli me, ne voli".Ispade da je voli. Ona je razdragana, Faust još više.

BAŠTENSKA KUĆICA

Margareta ulazi trčeći, skriva se iza vrata, i s ustima viri kroz pukotinu.

Faust i Greta se grle i ljube. Dolaze Marta i Mefisto i ljubavnom zanosu je kraj

ŠUMA I PEĆINA

Mefisto i Faust se prepiru. Faust misli da može sam bez pomoći Vraga Gretu da dobije sada.

GRETIČINA SOBA

Gretica, za motovilom, sama.

Greta pati:

Za njim mi grudi

sažiže žar;

ah, da ga malo

zadržim bar,

pa da ga ljubim

u naručju svom,

da sva iščilim

u poljupcu tom!

MARTINA BAŠTA

Margareta. Faust.

Greta pita Fausta da l' veruje u Boga. On joj govori da ne može naći ime za ono u šta veruje. Neki ga mogu nazvati Bogom, dok ga drugi nazivaju Priroda ili Ljubav. Pošto Faust nije u stanju da istinski imenuje ono u šta veruje, Greta, takođe, nije u stanju da veruje u Faustovu duhovnost. Greta mu još zamera što se druži s rđavim čovekom (Đavolom) i priznaje da joj se njegov drug (Đavo) gadi. Rado bi Fausta pozvala k sebi, al' njena majka lako spava. Faust joj daje bočicu i kaže da samo koju kap uspe u mleko i majka će duboko da spava. Greta prihvata i nada se da to neće škoditi majci njenoj. (Odlazi) Pojavljuje se Mefisto i zadirkuje Fausta:

"...ispit je gos'in doktor polagao iz vere;

Faust je ljut i kaže mu da je zmija, čudovište.

KRAJ ČESME

Gretica i Liza s krčazima

Liza ogovara devojku neku koja se momku dala, pa ostala trudna, a on je uzeti za ženu neće. Kad Liza ode, Greta se kaje što je nekad devojke takve osuđivala.

GRADSKI BEDEM

U udubljenju u zidu kip Bogorodice predstavljene kao Ma1eg Ao1ogož, pred kipom vaze s cvećem

Greta stavlja cveće u vazu i traži pomoć od Bogordice:

Pomozi! Sramoti i smrti me ne daj!

NOĆ. ULICA PRED GRETIČINIM VRATIMA

Valentin, Gretin brat, hvali sestricu svoju:

No da l' u carstvu jedna jedina

naliči mojoj sestrici Greti,

Mefisto uz gitaru peva o lakim ženama. Valentin se naljuti, isuče mač, al' u dvoboju Faust uz magičnu pomoć Mefista smrtno ga rani.

Na samrti Valentin zamera sestri:

U poverenju ću ti reći:

sad stazom bluda dalje kreći,

kad jednom već drolja posta.

,a kad s njih deset legneš tako,

imaće te u gradu svako.

KATEDRALA

Služba Božja, orgulje i pojanje, Greta među gomilom naroda. Zao duh iza nje

Prigovara Greti što je krivicom njenom majka umrla. Kaže još da ona u utrobi nov život nosi na sramotu svima.

VALPURGINA NOĆ

U planini Harc. Predeo izmeñu Širkea i Elenda. Faust. Mefistofeles.

Dok putuju uz planinu Mefisto i Faust susreću veštice i stvorenja čudna. Na vrhu logorska vatra. Tu se odigrava sve što predstavlja izopačenu stranu ljudske prirode. General, Magistar, Skorojević. veštice, vašar pravi. Faust spazi jednu lepu ženu. Mefisto mu objašnjava da je to Lolita, prva Adamova žena, pa kaže da je kosa njena mnoge mladiće splela. Faust se u kolo hvata sa mladom vešticom. Prestaje da igra, jer je spazi da iz usta njenih crveni jezičak izlazi (kao u zmije). Onda mu pogled pada na silno lepu ženu. Mefisto ga upozorava da je to Meduza (žena iz grčke mitologije), koja muškarca u kamen pretvara. Može da glavu nosi pod pazuhom, jer joj je Persej (grčki mit - sin Zevsa i Danaje) - glavu odsekao.

SAN VALPURGINE NOĆI ili ZLATNA SVADBA OBERONA I TITANIJE

Intermeco

Gosti: idelista, realista, skepitik su podvrgnuti ruglu.

REALIST:

Gnušam se sveg što vidim tu,

muče me muke mnoge;

ovde me prvi put na tlu

ne drže čvrsto noge.

SKEPTIK:

Večito neko blago traže,

varljive jure seni.

đavo i sumnja, to se slaže;

e, tu je mesto meni.

TMURAN DAN. POLjE

Faust. Mefistofeles

Faust je doznao da je Greta u zatvoru. Grdi Đavola što je to od njega krio i na suluda ga veselja odvodio. Mefisto kaže da je za sudbinu njenu sam Faust kriv, al' obećava da će učiniti sve: "Ošamutiću tamničara; ti se dočepaj ključeva i izvedi je, ljudskom rukom! Ja ću stražariti, čarobni konji biće spremni, povešću vas. Eto, to mogu".

NOĆ, POLjANA

Faust, Mefistofeles, jureći na vrancima.

TAMNICA

FAUST (sa svežnjem ključeva i svetiljkom, pred gvozdenim vratnicama)

Faust hvata katanac, a iznutra čuje se pesma:

Moja majka, kurva,

ubila me je,

a moj otac, hulja,

pojeo me je!

Greata pita Fausta: - Koga oslobađaš? Iz moje ruke moja majka je otrov popila, čedo sam naše udavila. Ubio si mog brata.

Greta neće na slobodu užasa. Radije bira smrt. Mefisto se javlja i upozorava ih da sviće dan. Greta prepozna Đavola. Kaje se za svoje grehe i spas traži od Boga. Odozgo čuje se glas: - Spašena je.

KRAJ

NAPOMENA

O istorijskom Faustu, Johanu ili Georgu Faustu, malo ima podataka. Pretpostavlja se da je rođen oko 1480. godine i da je njegov život bio skitnički. Radio je kao učitelj pa otpušten. Predstavljao se kao lekar, astrolog i čarobnjak. Bio je popularan u narodu, ali su njegove veštine cenjene i u višim krugovima. Umro je nasilnom smrću oko 1540. godine. Posle njegove smrti počela je da se stvara legenda. U nju je ušao i podatak da je on stvorio savez sa đavolom, koji ga u obliku psa stalno prati da bi mu na kraju oduzeo život. Prva knjiga o Faustu pojavila se 1587. godine iz štamparije Johana Špisa.

Motiv Fausta obrađivali su mnogi pisci: Bajron, Puškin, Malro, Tomas Man, Pol Valeri. Obradili su ga u muzici Vagner, Berlioz, List, Šuman.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

Gete: Faust II deo - ovde

 

Gete: Faust likovi - ovde

 

 

CONTACT