tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Fonetika

Zvučni i bezvučni suglasnici

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Suglasnici ili konsonanti se dele na ZVUČNE (7) i BEZVUČNE(10). Zvučni suglasnici su: B, G, D, Đ, Ž, DŽ, Z. Njih je mnogo lakše upamtiti uz pomoć ove rečenice: Bilo Gde, Dobar Đak Želi inovsko Znanje Bezvučne suglasnike otkrivamo tako što zvučne izgovaramo šapatom (u sebi), dobićemo sedam parova:

B/P, G/K, D/T, Đ/Ć, Ž/Š,/Č i Z/S.

Pomoću ove rečenice upamti bezvučne suglasnike (konsonante)!

Pop Ćira Tužio Spiru Što Često Kasni.

Dok u sebi izgovarate reč po reč, pišete samo prvo slovo (obeleženo crvenom bojom). Tako ćete dobiti 7 bezvučnih suglasnika Ovi bezvučni suglasnici imaju zvučne parnjake, ali ima još tri bezvučna suglasnika koji nemaju zvučne parnjake, ali utiču na promenu po zvučnosti. To su H, C, F koje pamtimo pomoću ove rečenice: Hajde Curo Frizeru.

Vežba

Ako u zadatku stoji: U sledećoj poslovici podvuci sve zvučne glasove: KO RANO RANI, DVE SREĆE GRABI

Dakle, rečeno je sve zvučne, to znači i samoglasnike, i glasnike i zvučne suglasnike. Da je zadatak tražio da se podvuku zvučni suglasnici, rešenje bi bilo: KO RANO RANI, DVE SREĆE GRABI. Prema tome, moramo pažljivo protumačiti šta se traži u zadatku.

Opširnije o fonetici ovde

Fonetika bez muke za osnovce

 

Šta su glasnici ili sonanti?

 

Tom Sojer - prepričano - ovde

 

CONTACT