tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina

OKRUŽNO (GRADSKO) TAKMIČENjE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA IZ SRPSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE VII RAZRED

Šifra: - - -

1. Odredi glasovne promene izvršene u podvučenoj reči u primeru:

Dobio sm telegram od tvog druga Bojana:

- - - - - - - - - - - - - -

2. Navedi prednjonepčane bezvučne suglasnike:

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. U navedenim rečima podvuci dva samoglasnika (vokala) sa kratkouzlaznim akcentom:

Borovnica, šaputati, čarolija, napisati

4. Odredi padeže podvučenih reči u primeru:

Sa desne strane pročelja, u produžetku krova, na kuću se naslanjala kosa nadstrešnica:

a) strane: - - - - - - - - b) produžetku: - - - - - - - - - - ;

v) krova: - - - - - - - - - - g) nadstrešnica: - - - - - - - - - - -

5. Odredi vrste podvučenih reči u primeru:

S panduri, dakako, s panduri se teraju oni koji čest noblesa diraju:

a) s: - - - - - - - - - - b) dakako: - - - - - - - - - -

v) se: - - - - - - - - - ;g) oni: - - - - - - - -

6. Odredi podvučene glagolske oblike u primeru:

Dadoše mu pratioca i rekoše da ide s njim:

a) dadoše: - - - - - - - - b) rekoše: - - - - - - - - -

v) ide: - - - - - - - - - - - - -

7. Podvuci deminutive među sledećim primerima:

Bušilica, travica, učiteljica, nožica, nastavnica, kosilica

8. Izdvoj sufikse u sledećim izvedenicama:

a) pisac: - - - - - - - - - -

b) mislilac: - - - - - - - - - - - -

9. Zaokruži slovo ispred primera u kojem glagol progledati ima osnovno značenje:

a) Narod je progledao i diže se na ustanak.

b) Štenci još nisu progledali.

v) Đonovi na mojim „starkama" su progledali od igranja košarke.

10. Reči hajduk i delija u srpski jezik su ušle iz - - - - - - - - - - - jezika i zato se nazivaju - - - - - - - - - - - - - - .

11. Podvuci sve jezičke jedinice koje vrše funkciju priloške odredbe za način u primeru:

Onda su krenuli, tiho, kao da se kriju, točkovi kućica su škripali tužno.

12. U primeru: Da ne beše njega, ja bih propao tražeći sreću, i nikad je i nigde ne bih našao izvan sebe - odredi:

a) vrstu zavisne rečenice po značenju: - - - - - - - - - - - - - - - -

b) funkciju zavisne rečenice: - - - - - - - - - - - - - -

13. U primeru: Soba prema voćnjaku, i pored dva prozora, istina mala, bila je senovita - izdvoj:

a) subjekat: - - - - - - - - - -

b) predikat: - - - - - - - - - - - .

14. Podvuci zavisne rečenice u naporednom odnosu u primeru:

Čim se malo smirilo i sredilo u Sarajevu, on je pitao i ozbiljne ljude i nove vlasti, i svi su mu rekli da se u odnosu između kmeta i age ništa ne menja „do daljnjega", da je svako gospodar na svome.

15. Odredi broj predikatskih rečenica u primeru:

Siman se napola pridigao, ali samo zato da bi mogao u oči da skreše ono što ni sam nije pomišljao da bi smeo: - - - - - - - - - -

16. Odredi tip odnosa između nezavisnih rečenica u naporednom odnosu u primeru:

Svi su naučili napamet pesmu, jedino je Marko čitao s papira u ruci: - - - - - - - - - - - - -

17. Precizno odredi funkcije podvučenih reči u primeru :

Otac ga stane odvraćati i govoriti mu da se mane toga.

a) ga: - - - - - - - - - - -

b) mu: - - - - - - - -

18. Odredi stilske figure u primeru:

On je čvrst kao stena i pametan poput pčelice.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

19. U punom nazivu kanala koji spaja Dunav i Tisu, a čija je skraćenica DTD, treba pisati:

a) crtice; b) crte;

v) zapete; g) kose crte.

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

20. Prepiši pravilno, pisanim slovima, rečenicu: KAO NOVINAR JE IZVEŠTAVAO ZA SLEDEĆE TELEVIZISKE STANICE RTS STUDIO B B92 I AVALU.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rešenje testa ovde

 

Test sa okružnog takmičenja iz srpskog jezika za peti razred

 

Test sa okružnog tamičenja iz srpskog za šesti razred

 

 

CONTACT