tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Polugodišnji test iz srpskog jezika za sedmi razred

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra - - - 23. decembar, 2010.

Red. br.

Pitanja

Br. poena
1.

U sledećoj rečenici gramatički subjekat podvuci, a logički - zaokruži!

Petar jede jabuku, a Milanu je muka.

Rešenje: Podvuci Petar, a zaokruži Milanu!

1+1
2.

Rade poče plakati što mu je džemper pocepan.

Iz ove rečenice prepiši predikate u odgovarajuće rubrike:

glagolski predikat poče plakati

imenski predikat je pocepan

1+1
3.

Ivan je pozajmio knjigu Milici.

U ovoj rečenici pravi objekat je knjigu, a nepravi objekat je Milici

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA!

1+1
4.

Koje dve glasovne promene su moguće u genitivu jednine pridevske zamenice MOJ?

a) asimilacija vokala

b) sažimanje vokala

1+1
5.

Napiši infinitivnu i prezentsku osnovu glagola PEĆI!

infinitivna osnova Pek

prezentska osnova Peče

1+1
6.

Prvo slovensko pismo (azbuka) je - glagoljica, a nastalo je 863. godine.

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA!

1+1
7.

Prepiši navedene rečenice tako da ono što je podvučeno zameniš jednom rečju, ili sintagmom, a da smisao ostane isti!

Sutra ćemo izvršiti izbor predsednika odeljenja.

izabrati

Milan već duže vreme vrši negativan uticaj na Milana negativno utiče

1+1
8.

Odredi funkciju (službu) i padež podvučenih reči!

Branka drži prut.

U ovoj rečenici imenica prut je u služb pravog objekta, a padež je akuzativ

Prut je bio dugačak.

U ovoj rečenici imenica prut je u službi subjekta, a padež je nominativ

DOPUNI REČENICE ISPRAVNIM ODGOVORIMA!

1+1
9.

"Vila gnjizdo tica lastavica,

Vila ga je za devet godina,

A jutros ga poče da razvija;

Doleti joj siv-zelen sokole

Od stolice cara čestitoga,

Pa joj ne da gnjizdo da razvija"

Ovi stihovi su iz pesme Ropstvo Janković Stojana. a u njima prepoznajem stilsku figuru alegoriju.

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA!

1+1
10.

Epska pesma „Mali Radojica“ počinje stilskom figurom Slovenskom antitezom

DOPUNI rečenicu!

 

 

CONTACT