tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina

OKRUŽNO (GRADSKO) takmičenje učenika osnovnih škola iz srpskog jezika V razred

Šifra: - - -

 • 1. U sledećoj rečenici podvuci sve nenaglašene oblike ličnih zamenica: Pošto su krenuli peške prema selu, a mi ostali u šumi, rekli smo im da donesu vode i za nas, a ako ih neko usput može uputiti, neka ga pitaju gde je najbliži izvor.
 • 2. Braća su spremila Miri doručak; na stolu su bili: puter, džem, sveže kifle, pa čak i vaza s prolećnim cvećem. Imenice upotrebljene u navedenoj rečenici razvrstaj i – u obliku nominativa – upiši u sledeću tabelu:
 • vlastite imenice: - - - - - - -
 • zajedničke imenice - - - - - -
 • gradivne imenice: - - - - - - - - -
 • zbirne imenice: - - - - - - - -
 • 3. Podvuci sve glagole koji nemaju istu infinitivnu i prezentsku osnovu: PRECRTATI, PRELETETI, PREPLIVATI, VIDETI, VEŽBATI, VOLETI
 • 4. Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećernu trsku. Napiši rečenične članove upotrebljene u navedenoj rečenici:
 • subjekat: - - - - - - - - - - - - -
 • predikat: - - - - - - - - - - -
 • objekat: - - - - - - - - - - -
 • priloška odredba: -- - - - - - - - - - -
 • 5. Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice:
 • a) Ko god ga je video kako vaja zna da on takoreći niodčega ume da načini skulpturu.
 • b) Ko god ga je video kako vaja zna da on takoreći od ničega ume na načini skulpturu.
 • v) Ko god ga je video kako vaja, zna da on takoreći ni od čega ume da načini skulpturu.
 • 6. Moj otac svakoga dana dva puta sluša vesti, a ja petkom kupim Zabavnik , ali ga – zbog obaveza – čitam tek uveče, i to s velikim zadovoljstvom.
 • U rubrike sledeće tabele upiši sve priloške odredbe upotrebljene u navedenoj rečenici. Priloške odredbe:
 • za vreme: - - - - - - - - - -
 • za način: - - - - - - - - - - -
 • za uzrok: - - - - - - - - -
 • za količinu: - - - - - - - - - - -
 • 7. U sledećoj rečenici podvuci reči upotrebljene u funkciji nepravog objekta:
 • Vesna, zaželeo sam se čitanja – kad završim roman, ispričaću ti priču za laku noć.
 • 8. Zaokruži slovo ispred pravilno napisanih rečenica:
 • a) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21 maja 1349. godine
 • b) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. V. 1349. godine.
 • v) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. maja 1349. godine.
 • g) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. V 1349 godine.
 • d) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. V 1349. godine
 • 9. Podvuci nepravilno napisane reči: KOLEKCIA, KAJSIJA, PION, KOLONIZACIA, REGIJON, KOLEKCIJA, KOLONIZACIJA
 • 10. Sledeću rečenicu dopuni rečima (gramatičkim terminima) tako da dobiješ pravilnu tvrdnju:
 • Prema tome da li razlikuju lica ili ih ne razlikuju, imeničke zamenice dele se na
 • - - - - - - - - - - - i
 • - - - - - - - - - - - - -.
 • 11. Sedeo sam na klupi na keju, gledao reku i ptice kako lete u savršenom poretku i razmišljao o njihovom dugom putu u južne krajeve.
 • Podvučene glagole u obliku infinitiva razvrstaj u sledećoj tabeli na prelazne i neprelazne (prema predmetu glagolske radnje):
 • Prelazni glagoli:
 • Neprelazni glagoli: - - - - - - - - - - -
 • 12. Napiši infinitivne osnove glagola KRASTI i SEĆI:
 • KRASTI – infinitivna osnova: - - - - - -
 • SEĆI – infinitivna osnova: - - - - - - - - - - -
 • 13. U navedenoj rečenici odredi padeže podvučenih reči:
 • Uprkos protivljenju svojih roditelja, nastavio je da se bavi opasnim sportovima.
 • protivljenju - - - - - - - - - -
 • svojih roditelja - - - - - - - -
 • opasnim sportovima - - - - -
 • 14. U sledećoj rečenici precizno odredi vrstu podvučenih reči:
 • Kada nam na času tehničkog pomaže nastavnik, svako radi svoj posao i niko me ne ometa.
 • svako - - - - - - - - - - -
 • niko - - - - - - - - - - - -
 • 15. Sledeću rečenicu dopuni oblicima 1. lica množine budućeg vremena (futura I) navedenih glagola – STIĆI, OBIĆI i PROŠETATI SE – bez dodavanja lične zamenice:
 • U osam sat i - - - - - - - - - u Madrid, - - - - - - - - - -
 • (stići – 1. lice mn.) - - - - - - - - (obići – 1. lice mn.)
 • muzeje i - - - - - - - kraljevskim vrtovima,
 • (prošetati se – 1. lice mn.)
 • a sutra putujemo u Saragosu.
 • 16. Sledeću rečenicu dopuni slovima napisanim odgovarajućim oblikom (osnovnog) broja 600:
 • Madrid se nalazi u srcu Španije i leži na - - - - - - - - - - - 600 metara nadmorske visine.
 • 17. Koliko prostih rečenica ima u datoj složenoj:
 • U antičkoj Grčkoj pozorišne predstave bile su izuzetno omiljene, igrale su se po nekoliko dana, publika je dolazila iz svih krajeva zemlje i uživala, a na kraju su se birala najbolja umetnička ostvarenja. - - - - - - - - - -
 • 18. Kako se zovu podvučeni glagolski oblici u sledećoj rečenici: Možda će naši unuci putovati svemirskim brodovima, no, danas na duga putovanja obično idemo avionom, dok su ranije ljudi putovali znatno sporije – kočijama, brodom i vozom.
 • ĆE PUTOVATI - - - - - - - - - - - -
 • IDEMO - - - - - - - - -
 • SU PUTOVALI - - - - - - - - - - - -
 • 19. U proleće vreme je promenljivo.
 • U navedenoj rečenici podvučen je:
 • a) objekat
 • b) atribut
 • v) priloška odredba
 • g) imenski deo predikata
 • Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
 • 20. Sledeća rečenica je u upravnom govoru. Prepiši je ispravno pisanim slovima i dodaj sve znake interpunkcije:
 • REĆIĆU MAMI DA SE U ETNOGRAFSKOM MUZEJU NA STUDENTSKOM TRGU MOGU KUPITI KOPIE MUZEJSKIH PREDMETA
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

Rešenje testa - ovde

 

 

CONTACT