tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika (glagolski oblici)

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra - - - 8.april, 2011-04-0. grupa-B

Zadaci:

1.) Iz sledećeg odlomka izdvoj glagolske oblike i odredi im naziv: POP I ĐAK HODILI KROZ JEDNU VELIKU PLANINU, PA IH ONDJE UHVATI NOĆ.VIDEĆI ONI DA VEĆ NE MOGU TAJ DAN PRISPETI KUDA SU BILI NAUMILI, STANU GLEDATI TAMO-AMO KROZ PEĆINU ĐE BI PRENOĆILI..

 • 1 - - - - - - - 2 - - - - - -
 • 3 - - - - - - -4 - - - - - - - -
 • 5 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - -
 • 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - -
 • 9 - - - - - - - - - -

Za osam i devet tačnih odgovora 1 bod

2.) Odredi glagole prema predmetu radnje (glagolskom rodu):
 • a) KRPITI - - - - - - - - - b) ZANETI SE - - - - - - - -
 • c) SVITATI - - - - - - - - - .d) OŠTRITI - - - - - - - - - - -
 • e) DRHTATI - - - - - - - - - f) POVUĆI SE - - - - - - - - - -

Za svih šest tačnih odgovora 1 bod

3.) Iz sledećeg odlomka izdvoj glagolske oblike i odredi im naziv: PEVAČI ŠTO SU IH BILI ISTERALI NA ČELO PUKA, UMUKOŠE. ZA LOVAČKIM PSIMA OFICIRA, KOJI SU JAHALI PRED PUKOM, DIMEĆI IZ LULA, BILO JE POTRČALO MNOŠTVO SELJAČKIH PASA, KOJI SU POSLE, ZGUBIVŠI TRAG ZA POVRATAK, LUTALI BESCILJNO.
 • 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
 • 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - -
 • 5 - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - .
 • 7 - - - - - - - - - - -

Za svih sedam tačnih odgovora 1 bod

4.) Kako glasi infinitivna, a kako prezentska osnova glagola:
 • 1. DIĆI - - - - - - - - - - - -
 • 2. PLESTI - - - - - - - - - - - - -
 • 3. KANUTI - - - - - - - - - - - - - -
 • 4. GRISTI - - - - - - - - - - - -

Za svih osam tačnih odgovora 1 bod

5.) Iz sledećeg odlomka izdvoj glagolske oblike i odredi im naziv: PROĐI ME SE, ŽENO, BOG S TOBOM! ALI ONA SVE VIŠE NAVALJIVAŠE NA NJ. NAJPOSLE JOJ ČOVEK REČE: AKO TI JA KAŽEM, JA ĆU ODMAH UMRETI. ONA OPET JEDNAKO DA DRUKČIJE NE MOŽE NEGO DA JOJ KAŽE.
 • 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
 • 3 - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
 • 5 - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - -
 • 7 - - - - - - - - - - - -

Kontrolni zadatak iz srpskog jezika (glagolski oblici)

Šifra - - - 8. april, 2011-04-08. (grupa A)

Zadaci

1.) Iz navedenog odlomka izdvoj (ispiši) glagolske oblike i odredi im vrstu (naziv)! -TU TI JE OTAC! ČEKAJ DA MU KAŽEM! KAKO BEŠE TEK ZORA, I PUTNICI NEODLUČNO STAJAHU NA OBALI, TO I NEHOTICE SVI OBRATIŠE PAŽNJU OVOJ SCENI. SVET SE RASKLONI U DVA REDA, PUŠTAJUĆI NAPRED INVALIDA.
 • 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
 • 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -
 • 5 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - -
 • 7 - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - -

Za sedam i osam tačnih odgovora 1 bod

2.) Iz datog odlomka izdvoj (ispiši) glagolske oblike i odredi im naziv! - ĆUTI, REČE KAPETAN S UŽASOM NA LICU, PA PRITRČA BOGALJU.
 • - DA NISI TI, VOJNIČE, GAZDA-BLAGOJEV SIN?
 • JESAM, GOSPODIN-KAPETANE! – REČE VOJNIK, SASTAVLJAJUĆI NOGU I ŠTAKU I DOTAKNUVŠI SE PO VOJNIČKI KAPE.
 • 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
 • 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -
 • 5 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - -
 • 7 - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - .

Za sedam i osam tačnih odgovora 1 bod

3.) Odredi prema predmetu radnje (glagolskom rodu) sledeće glagole:
 • a) POTRČATI - - - - - - - - - - - - - - b) LETETI - - - - - - - - - - - - - -
 • c) UMITI SE - - - - - - - - - - - - - - d) SPRIJATELJITI SE - - - - - - - - - - - - - -
 • e) DATI - - - - - - - - - - - - - - f)PISATI - - - - - - - - - - - - - -

Svih šest tačnih odgovora 1 bod

4.) Prema trajanju glagolske radnje ( glagolskom vidu) sledeći glagoli su:
 • a) ZGRABITI - - - - - - - - - - - - - - b) LOMITI - - - - - - - - - - - - - -
 • c) NOSITI - - - - - - - - - - - - - - d) SLETETI - - - - - - - - - - - - - -
 • e) GONITI - - - - - - - - - - - - - - f) POKLONITI - - - - - - - - - - - - - -

Svih šest tačnih odgovora 1 bod

5.) Povratne glagole: DOTERATI SE, MRZNUTI SE, MERKATI SE,  IZVEDRITI SE, KOŠKATI SE, TRESTI SE, ŠMINKATI SE, DOGOVORITI SE, VESELITI SE razvrstaj na:
 • a) prave povratne - - - - - - - - - - - - - -
 • b) neprave povratne - - - - - - - - - - - - - -
 • c) uzajamnopovratne - - - - - - - - - - - - - -

Za osam i devet tačnih odgovora 1 bod

OCENE:

 • Za 0 i 1 bod – nedovoljan (1)
 • Za 2 boda – dovoljan (2)
 • Za 3 boda – dobar (3)
 • Za 4 boda – vrlo dobar (4)
 • Za 5 bodova – Odličan (5)

 

Rešenje testa

 

Test iz gramatike za sedmi razred

 

 

CONTACT