tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

KVALIFIKACIONI ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA, 23. JUN 2011. GODINE

Rešenja Srpski jezik test 2

Br.

Rešenje

Bodovanje

1.

Rešenja u tabeli:- - + + +

Tačnih pet odgovora 1 bod

2.

Rešenja u tabeli: T N N T

Tačnih četiri odgovora 1 bod

3.

Vojislav Ilić, Jovan Dučić, (Vladislav Petković) Dis

Tačnih dva odgovora 1 bod

4.

b) Četiri veka istorije pisac je dao kao film koji teče bez prekida.

Tačan odgovor 1 bod

5.

v) Sterija se koristio Molijerovom komedijom Tvrdica.

Tačan odgovor 1 bod

6.

kevom, smor, kul, lika, ortaka

Tačnih pet odgovora 1 bod

7.

g) Svi su odustali od igre ne znajući gde sam se sakrio.

Tačan odgovor 1 bod

8.

Na televiziji je, povodom prvomajskih praznika, repriziran film emira kusturiceotac na službenom putu“, koji je osvojio zlatnu palmu na kanskom festivalu.

Tačnih pet odgovora 1 bod

9.

b) Kad osetim da mi je neko podrška, sve postaje lakše, problemi nestaju.

Tačan odgovor 1 bod

10.

1. a) napamet b) na pamet

2. a) šta više b) štaviše

3. a) jedan put b) jedanput

Tačnih šest odgovora 1 bod

11.

1. b)

2. g)

3. a)

4. d)

5. v)

Tačnih pet odgovora 1 bod

12.

b) Na snežnoj padini ili na obali mora osećamo čežnju za detinjstvom.

Tačan odgovor 1 bod

13.

1. b) krajem IX veka.

2. b) Ćirilovi i Metodijevi učenici.

3. v) Sava Mrkalj

Tačna tri odgovora 1 bod, Tačna dva odgovora 0,5 bodova

14.

a) sumnjičavo

Tačan odgovor 1 bod

15.

Betovenovu

Vrsta reči - pridev

Podvrsta reči - (pridev)

Rod - ženski

Broj - jednina

Padež - akuzativ

njegovu

Vrsta reči - zamenica

Podvrsta reči - prisvojna (zamenica)

Rod - muški

Broj - množina

Padež - nominativ

Priznati odgovor sa rečju u zagradi ili bez te reči – prisvojni (pridev); pridevska (zamenica) ili prisvojna (zamenica). Tačnih osam odgovora 1 bod, Tačnih sedam i šest odgovora 0,5 bodova

16.

a) naracija, b) deskripcija

Tačna dva odgovora 1 bod

17.

potok teče kao čista srma

Priznati odgovor ako su podvučene sve reči koje čine stilsku figuru poređenje. Tačna dva odgovora 1 bod

18.

autobiografija (i) putopis(u) biografija(i)

Tačna tri odgovora1 bod

19.

1. prepričavanje,

2. analiziranje,

3.prepričavanje,

4. analiziranje

Tačna 4 odgovora 1 bod, Tačna tri odgovora 0,5 bodova

20.

v) zabrinuta

Tačna odgovor 1 bod

 

CONTACT