tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: dva pogleda na rečenicu

Komunikativna i predikatska rečenica

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Uvod:

Dva pogleda na rečenicu:

Posmatrajmo sledeće rečenice: 1. Aca je ustao, umio se, doručkovao i otišao u školu. 2. Tamo je sreo Anu. Na pitanje koliko ima rečenica u prethodnom tekstu moguća su dva tačna odgovora: dve, odnosno, pet rečenica.

Naime, odgovor zavisi od toga da li u navedenom primeru brojimo komunikativne, ili predikatske rečenice. U čemu se ogleda razlika između komunikativne i predikatske rečenice?

Prvo, valja znati da je svaka predikatska rečenica istovremeno i komunikativna, ali komunikativna rečenica u sebi može imati samo jednu ili više predikatskih rečenica. To je tako, jer je po definiciji komunikativna rečenica svaka rečenica koja iskazuje celovitu poruku, počinje velikim slovom, a završava se tačkom, uzvičnikom ili upitnikom. Intonacija (naglasak) izgovora zavisi od toga da li je reč o obaveštenju (Danas je lepo vreme.), pitanju (Ideš li na utakmicu?), zapovesti (Zatvori prozor!), želji (Srećan Ti rođendan!) ili oduševljenu (Joj, što je zgodna ova devojka!).

Vrste nezavisnih rečenica prema komunikativnoj funkciji

Prema komunikativnoj funkciji nezavisne rečenice delimo na:

a) obaveštajne,

b) upitne,

c) uzvične,

d) zapovedne i

e) željne

Obaveštajne rečenice

Ovim rečenicama sagovornika obaveštavamo, informišemo o nekom događaju ili bilo čemu drugom. Na primer: Danas je nedelja, lep avgustovski dan. Moj drug Milan i ja idemo na utakmicu. itd. Na kraju ovih rečenica pišemo tačku (.)

Upitne rečenice

To su nezavisne rečenice u kojim sagovornika pitamo o bilo čemu. Na primer: Koliko je sati? Kad ćeš doći kod mene? i sl. Na kraju ovih rečenica pišemo upitnik (?)

Uzvične rečenice

Ovim rečenica iskazujemo svoja osećanja u naglašenoj intonaciji. To može biti oduševljenje: (Joj, što je zgodna ova devojka!); tuga: (Ih, izgubi "Partizan" !) i sl. Uzvične rečenice počinju nekim uzvikom (joj, uh, pih, ih), a na kraju ovih rečenica pišemo uzvičnik (!)

Zapovedne rečenice

Ovim rečenicama drugom licu izričemo neku zapovest koja može biti iskazana u vidu molbe (Molim te, zatvori prozor!); zapovesti (Zatvori prozor!) i stroge zapovesti (Smesta da si zatvorio prozor!) Na karju ovih rečenica, takođe, pišemo uzvičnik (!)

Željne rečenice

Ovim rečenicama mi sagovorniku iskazujemo neku želju, koja može biti lepa (Živ mi bio,sinko! Srećan ti rođendan!), ali i ružna (Crko, dabogda! Zmija ti oči popila!). I na kraju željnih rečenica pišemo uzvičnik (!)

 

CONTACT