tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: značenje reči

Polisemija

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Sve reči u našem jeziku imaju svaka svoje, individualno, značenje. Pri tome mogu imati samo JEDNO ZNAČENJE, ili VIŠE ZNAČENJA. U prvom slučaju govorimo o MONOSEMIČNIM (jednoznačnim rečima). Takve su reči: zob, sir, jesam, klavir, kanap, brzo, dva, tri, zastoj, pregovarati, zimski, kazaljka. U drugom slučaju govorimo o POLISEMIČNIM (višeznačnim) rečima. Na primer: - Za imenicu glava pored osnovnog značenja (1) gornji deo čovečjeg i deo životinjskog tela u kome je mozak, rečnici će navesti i značenja: (2) um, razum, pamet (3) život (spasi glavu); (4) osoba, čovek, pojedinac, stanovnik (5) ličnost koja rukovodi, upravlja, poglavar; (6) početni, čeoni deo, prednji deo nečega, početak; (7) prošireni ili zadebljani deo nečega (npr. - eksera); (8) komad nekog prehrambenog proizvoda (npr. - glava šećera); (9) glavica (biljke: glava kupusa); (10) deo knjige ili spisa, odlomak, poglavlje. Primeri za polisemiju: Marko je udario Janka u glavu (1); Moj tata je glava (5) porodice; Mira čita petu glavu (10) romana; Sad moj unuk govori (progovoriti); Meša govori (recituje) stihove Šantićeve pesme Emina; Irena je govorila (pričala) o hajducima...

Homonimija

Za razliku od polisemije gde jedna reč ima više značenja koja se ne odvaju mnogo od osnovnog (1) značenja, te u sebi kriju sinonimnost (vidi glagol GOVORITI sa značenjem PROGOVORITI, RECITOVATI, PRIČATI) - homonimija nam nudi reči POTPUNO ISTOG OBLIKA, ali sa potpuno drugim značenjem. Tako, recimo, imenice MIŠ, i MIŠIĆ u homonimji imaju potpuno različita značenja. Evo primera: Mačka lovi MIŠA (sisar iz porodice glodara): Levim klikom MIŠA (kompjuterska komponenta) prevuci tekst. Mađioničar se igrao sa belim MIŠIĆIMA (glodari). Ana nije mogla igrati za svoj tim jer je imala upalu MIŠIĆA (tkivo u organizmu čoveka i životinja). U Trsteniku GRAD (vremenska nepogoda - led) je potpuno uništio useve. Večeras idem u GRAD (veće naseljeno mesto) da gledam najnoviji film. Raspustila KOSE (dlake na čovečjoj glavi) i plače.; Zabaciše KOSE (poljoprivredna alatka) na ramena i odoše u livadu.; Pastiri su išli planinskom KOSOM (nagnuta površina brega). KOSA (žensko ime) odlično pravi pitu sa sirom. Dakle, HOMONIMIJU treba strogo razlikovati od POLISEMIJE jer HOMONIMI su reči koje nisu ni u kakvoj značenjskoj vezi. Na primer: Tako, recimo, prilog SAD nema nikakve veze sa skraćenicom SAD (Sjedinjene Američke Države), što je poruka novinarima da naslove ne pišu VELIKIM slovima, ali oni za to ne haju, pa možemo naći i ovakav naslov; SAD SAD PRETE IRANU!?

 

CONTACT