tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika

Vrste nezavisnih rečenica

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Nezavisne predikatske rečenice u složenoj rečenici mogu biti u: sastavnom, suprotnom, rastavnom, isključnom i zaključnom odnosu. Prema tome delimo ih na: sastavne, suprotne, rastavne, isključne i zaključne rečenice.

Sastavne rečenice

Proste nezavisne rečenice u složenoj rečenici čiji je smisao ISTOG smera zovu se sastavne rečenice. Ove rečenice vezuju veznici: i, pa, te, ni, niti, a mogu stajati i bez veznika. Po pravilu se u pisanju odvajaju zapetom (zarezom) izuzev kad je upotrebljen veznik i, a i tad se odvajaju ako sledi nabrajanje, samo se zarez ne piše ispred poslednjeg i. Primer: Milan je ustao, i umio se, i doručkovao i otišao u školu. Treba znati da veznici odrđuju smisao rečenica. Tako, recimo, veznik i najčešće znači da više radnji teku istovremeno. Mehmed peva i svira. Veznici te i pa označavaju da jedna radnja prethodi drugoj: Jasmina uze svesku, pa iazađe iz učionice.

Suprotne rečenice

Proste nezavisne rečenice u složenoj rečenici čiji je smisao SUPROTNOG smera zovu se suprotne rečenice. Ove rečenice vezuju veznici: a, ali, no, već, dok, nego Suprotne rečenice se obavezno u pisanju odvajaju zarezom: Vesna plače, a Mira se smeje. Kao što je već rečeno, veznici bitno utiču na smisao rečenice. Evo, uverite se Sunce sija, a kiša pada. - suprotna rečenica; ali: Sunce sija i kiša pada - sastavna rečenica. Doduše, sastavne rečenice najčešće imaju zajednički subjekat, a suprotne različit. Suprotne rečenice često grade stilsku figuru KONTRAST (antitezu): "Bolji su svoji i krševi goli, no cvjetna polja kud se tuđin kreće." (A. Šantić)

Rastavne rečenici:

Proste nezavisne rečenice u složenoj rečenici čiji je smisao takav da jedna drugu isključuju zovu se rastavne rečenice. Ove rečenice vezuju veznici: ili, ja li Primer: Deca su otišla u školu ili se igraju Dakle, ovde imamo primer da jedna rečenica isključuje drugu. Ako se deca igraju, nisu otišla u školu i obrnuto. Rastavne rečenice u narodnoj poeziji grade stilsku figuru koja se zove: slovenska antiteza.

...ja li grmi, ја l' sе zemlja trese,

ja se bije more o mramorje,

ja se biju na Popina vile,

(narodna pesma Mali Radojica). Rastavne rečenice se u pisanju odvajaju zarezom ako iskazuju izrazitu suprotnost.

Isključne rečenice

tabanovic.com

Proste nezavisne rečenice u složenoj rečenici čiji je smisao takav da se iz celine izuzima samo jedan deo zovu se isključne rečenice. Ove rečenice vezuju veznici: samo, jedino, jedino što Primer: Svi učenici su došli na priredbu, samo je Nada otišla kući. Grafički bismo to mogli peredstaviti kao jednu tortu gde bi jedan isečak (deo) predstavljao isključnu rečenicu.

Zaključne rečenice

Proste nezavisne rečenice u složenoj rečenici čiji je smisao takav da druga rečenica kazuje zaključak o radnji iz prve rečenice zovu se zaključne rečenice. Ove rečenice vezuju veznici: dakle, prema tome, stoga, zato Primeri: Voda je hladna, prema tome, nećemo se kupati. Na semaforu je crveno svetlo, dale, nećemo preći ulicu. Zaključne rečenice se u pisanju obavezno odvajaju zarezom.

Glasovne promene

 

 

CONTACT