tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Provera znanja

Test iz književnosti za osmi razred

Autor: Petar Jokić, nastavnik

 • Šifra - - - .septembar, 2011-09-13, grupa A
 • Zadaci:
 • 1. Osnovne karakteristike lirske poezije su:
 • a) objektivnost
 • b) osećajnost
 • c) subjektivnost
 • d) naracija
 • e) slikovitost
 • f) dramatičnost
 • g) muzikalnost
 • h) sažetost izraza

Zaokruži slova ispred pet tačnih odgovora!

2. Kompozicione etape u baladi «Ženidba Milića barjaktara» označićemo stihovima iz pesme:

(....) «Stiže urok na konju đevojku».... 1) ekspozicija (uvod)

(....) «Glavit junak svakoj manu nađe»... 2) zaplet

(....) «Osta jadna samorana majka»... 3) kulminacija (vrhunac)

(....) «Ja kakva je cura Ljeposava»... 4) preokret (obrt)

(....) «Čudo ljudi za đevojku kažu»... 5) rasplet

U zagradu ispred svakog stiha upiši broj kompozicione etape koja mu odgovara, tako da uspostaviš redosled koje one imaju u baladi.

3. Pred tobom je strofa iz Šantićeve pesme «O, klasje moje»:

 • O, kasje moje ispod golih brda,
 • Moj crni hljebe, krvlju poštrapani,
 • Ko li mi te štedi, ko li mi te brani,
 • Od gladnih tica, muko moja tvrda.

Napiši na liniji kako zovemo ovakvu vrstu rime:

- - -

4. Prepoznaj stilsku figuru u sledećim stihovima:

 • Ili grmi. il' se zemlja trese?
 • Ili bije more o bregove?
 • Niti grmi, nit' se zemlja trese,
 • Niti bije more o bregove,
 • Već to jezdi Jablanova moba.

Ovo je primer za - - - -Dopuni tvrdnju!

5. Oblici kazivanja u književnom delu su:

 • a) - - - -
 • b) - - - -
 • c) - - - -
 • d).... ………

U prazne kolone napiši četiri oblika kazivanja u književnom delu!

Kniževni rodovi i vrste - ovde

 

Mapa sajta

 

 

CONTACT