tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Potencijal - mogući način (kondicional)

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je potencijal?

Potencijal je složen, ličan glagolski oblik koji kazuje samo mogućnost da će se radnja, stanje ili zbivanje izvršiti u budućnosti, posle govora o njima. Ovim glagolskim oblikom, dakle, označava se mogućnost, želja, namera i uslov da se njime označene radnje, stanja i zbivanja realizuju:

Tvorba (građenje)

Potencijal se gradi od aorista glagola BITI i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja, ali se u trećem licu množine koristi isti oblik aorista glagola BITI kao za treće lice jednine (BI, a ne BIŠE).

Primer:

  • Ja bih kupio
  • Ti bi kupio
  • On bi kupio
  • Mi bismo kupili
  • Vi biste kupili
  • Oni bi kupili

Značenja potencijala:

Mogućnost:

U osnovnoj rečeničkoj službi poetncijal (mogući način, kondicional) označava stav govornog lica prema nerealizovanoj radnji, stanju ili zbivanju tako što se tim stavom procenjuje da postoje mogućnosti vršenja označene radnje.

Primer:

U Srbiji nema ničega što bi me iznenadilo.

Želja:

Učenici su rekli da bi rado pošli na izlet.

Namera:

Da bih kupio nove cipele, idem u Šabac.

Uslov:

Kad bih imao novca, kupio bih auto.

Napomena

Ovaj glagolski oblik u uslovnim rečenicama zove se kondicional (pogodbeni način).

Vrste potencijala

Pripovedački potencijal

označva već realizovane radnje u prošlosti, pre vremena govora o njima.

Primer:

U sred razgovora Ana bi ošinula svoga konja i odjurila do samog kraja puta, a zatim bi se vraćala korakom.

Iz ovog primera jasno se vidi da su radnje iskazane oblikom potenijala realizovane pre govora o njima, i tu je on u kategoriji relativa sa značenjem koje imaju glagolska vremena.

Gnomski - poslovični potencijal

Primeri:

Da nije vetra, pauci bi premrežili nebo.

Da budala zna da je budala, dvije bi pameti imala.

Da zna luda šta je gruda, ne bi jela surutke.

Zadatak:

U sledećem tekstu nađi oblike potencijala i odredi njegovo značenje!

Mića reče: - Da si ti bio dobar vojnik i doveo borbu do kraja, ja sad ne bih morao da se borim za sina kojeg još nemam...

U jedno od najprijatnijih doba godine, skoro preko noći, rascvetao bi se u bašti kraj naše kuće crni sljez...(Ćopić: Bašta sljezove boje)

 

Prezent - ovde

 

Imperfekat - ovde

 

 

CONTACT