tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika

Priloške odredbe

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta su priloške odredbe

Priloške odredbe su glagolski dodaci za: vreme, mesto, način, uzrok i količinu vršene radnje. U službi priloških odrebi najčešće su prilozi: danas (vreme), ovde (mesto), brzo (način), mnogo (količinu), ali i imenske reči u tzv. predloško-padežnoj konstrukciji: na Mesecu (mesto).

Priloške odredbe za vreme

su prilozi: danas, juče, sutra, jutros, večeras itd. Priloška odredba za vreme u rečenici se traži pitanjem KAD Primer: Milan se vraća večeras (KAD se vraća = većeras).

Predložno-padežne konstrukcije:

u subotu, na jesen, petkom, nedeljom itd. Primer: Jelena dolazi u subotu (KAD dolazi = u subotu).

Priloške odredbe za mesto

su prilozi: ovde, onde, tuda, svuda, tamo, gore, dole itd. Priloška odredba za mesto u rečenici se traži pitanjem GDE Primer: Alija siđe dole. (GDE siđe = dole).

Predložno-padežne konstrukcije:

u Šapcu, na mestu, o klinu, pod drvetom, iza mene, kod njega, uz nju itd. Primer: Sanja sedi iza mene (GDE sedi = iza mene).

Priloške odredbe za način

su prilozi: brzo, sporo, aljkavo, glassno, tiho itd. Priloška odredba za način u rečenici se traži pitanjem KAKO Primer: Jasmina brzo piše. (KAKO piše = brzo).

Predložno-padežne konstrukcije:

sa obe ruke, autobusom, peške itd. Primer: Danka se za prečku držala sa obe ruke (KAKO se držala = sa obe ruke).

Priloške odredbe za količinu

su prilozi: mnogo, malo, dosta, nekoliko, još itd. Priloška odredba za količinu u rečenici se traži pitanjem KOLIKO Primer: Dara mnogo uči. (KOLIKO uči = mnogo).

Priloške odredbe za uzrok

su predloško-padežne konstrukcije. Ove odredbe u rečenici tražimo pitanjem: ZAŠTO, ili ZBOG ČEGA. Primer: Dejan nije došao u školu zbog bolesti. (ZBOG ČEGA nije došao = zbog bolesti). PRILOŠKE ODREDBE mogu biti iskazane: rečju, sintagmom, predloško-padežnom konstrukcijom i zavisnom rečenicom

Primer:Dejan nije došao u školu jer je bio bolestan.

Napomena:

Neki prilozi i pridevi imaju isti oblik. Međutim, pridev stoji uz imenicu, a prilog - uz glagol. Primer: Mile je brzo dete. (pridev + imenica). Mile brzo trči. (prilog + glagol).

 

Subjekat i predikat

 

Šta je objekat

 

Prilozi

 

 

CONTACT