tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Kviz TEST iz srpskog jezika i književnosti za osnovce

Autor: Petar Jokić

Klikni na kružić tačnog odgovora!

1. Glagoljica, prvo slovensko pismo nastala je:

krajem IX veka krajem X veka

2. Ćirilicu, drugo slovensko pismo sastavio je:

Ćirilo Kliment Ohritski

3. Bele koke ispod strhe vire. Ovo je primer za stilsku figuru:

metaforu poređenje

4. Roman: Orlovi rano lete napisao je:

Branko Ćopić Dositej Obradović

5. U rečenici: Ana voli Milovana, imenica Milovan je u službi:

subjekta objekta

6. U rečenici: Ana voli Milovana predikat je:

imenski glagolski

7. EP: Gorski vijenac - napisao je:

Petar Petrović - Njegoš Ivo Andrić

8. Konsonanti: K,G i H su po mestu tvorbe:

prednjonepčani zadnjonepčani

9. U imenici PRST nosilac sloga je glas:

R S

10. U složenoj rečenici: Nije došao u školu jer je bio bolestan - zavisna rečenica je po fukcij (službi)i:

uzročna posledična

11. U složenoj rečenici: Laste su se vratile u staro gnezdo koje je bilo srušeno - zavisna rečenica je u funkciji (službi):

objekta atributa

12 .Livada umorna spava. Ova rečenica je primer za stilsku figuru:

personifikaciju poređenje

13. Srećan Ti rođendan! Ova rečenica je po značenju:

uzvična željna

14. Peti padež u srpskom jeziku je:

vokativ instrumental

15. U azbuci ima:

26 slova 30 slova

16. LETOS je vrsta reći:

prilog imenica

17. Imenica MAST po vrsti pripada:

gradivnim imenicama zajedničkim imenicama

18. Kako glasi peti padež lične zamenice JA u jednini?

nema Ja

19. Srpski, bugarski, makedonski, bosanski, hrvatski i slovenački jezik čine grupu:

balkanskih jezika južnoslovenskih jezika

20. Reformator srpskog jezika i pravopisa je:

Dragan Džajić Vuk Karadžić

Vaš rezultat:

Proverite ocenu za svoj rezultat ovde

 

Test ličnosti - ovde

 

CONTACT